free css templates

©  Organizátor sútaže:
  AFCEA Slovakia

Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti, ročník 2021/2022

Partneri súťaže - ročník 2021/22

Súťaž podporila rada odborných a mediálnych partnerov, ktorí sa podieľajú na príprave odborných častí súťaže a jej propagácií.

Sponzori súťaže - ročník 2021/22

Súťaž podporili sponzori, ktorí sa podieľajú na technickom a finačnom zabezpečení realizácie súťaže.

Súťažný výbor - ročník 2021/22

Súťažný výbor, zložený zo zástupcov usporiadateľa súťaže a odborných garantov zabezpečuje organizáciu a odbornú garanciu súťaže.

Partneri a sponzori súťaže