free bootstrap themesRočník súťaže 2021/22 je úspešne ukončený.
Počet aktívne zapojených súťažiacich v prvom kole prevýšil hodnotu 1000. Do druhého kola súťaže bolo pozvaných 495 Postupujúcich (všetci tí Súťažiaci, ktorí v prvom kole súťaže získali aspoň 40% maximálneho počtu bodov). Vo finále, ktorý bol realizovaný on-line formou aktivitou Cybersecurity Bootcamp bolo pozvaných viac ako 30 najlepších z druhého kola.
 Najúspešnejší boli vyhodnotení a ocenení. Výsledky sú uvedené v časti dokumenty

Všetkým zúčastneným ďakujeme, prajeme veľa úspechov v štúdiu aj osobnom živote a hlavne  v objavovaní skrytých tajomstiev kybernetickej bezpečnosti! :-)

©  Organizátor sútaže:
  AFCEA Slovakia

Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti, ročník 2021/2022