how to make a website


Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti, ročník 2021/2022


AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA international  spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2021/2022
druhý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti.
Odbornými garantmi súťaže sú Pracovná skupina kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR a profesijné a neziskové organizácie. 

Popis súťaže:
Súťaž je určená študentom vo veku od 16 do 21 rokov, na type navštevovanej školy nezáleží.
Registrácia aj účasť v súťaži je pre študentov bezplatná.
Súťaž má tri kolá, prvé dve budú prebiehať elektronicky, tretie kolo bude aktálne nahradené vzdelávacím víkendom s pútavými prednáškami a ukážkami riešenia úloh v praxi.
Podrobné informácie sú uvedené v upravených Pravidlách súťaže

Vízia a ciele súťaže:
» Zvyšovať povedomie mladej generácie a tým i slovenskej populácie o rizikách a hrozbách kybernetického sveta a zábavnou formou prispieť k zapojeniu stredoškolských študentov do tohto procesu.
» Identifikovať mladé talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožniť im ich ďalší rozvoj prostredníctvom kontaktov a spolupráce so špičkovými expertmi a pracoviskami v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany.
» Poskytnúť informačnú podporu stredoškolským pedagógom a metodikom prevencie v tejto „novej“, dynamicky sa meniacej oblasti života nás všetkých.
» Overiť, prípadne doplniť znalosti súvisiacich s oblasťou kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
» Overiť znalosti stredoškolských študentov jednotlivých stredných škôl a porovnať ich so znalosťami študentov iných stredných škôl rovnakej kategórie alebo zamerania
» Zvyšovať povedomie a gramotnosť v otázkach kybernetickej bezpečnosti u študentov stredných škôl.

©  Organizátor sútaže:
  AFCEA Slovakia

Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti, ročník 2021/2022

Adresa:

Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava

Telefón:

+421 905589755

E-mail:

vybor@kybersutaz.sk