web design templates
Prvé kolo je ukončené.
Prvé kolo súťaže v kybernetickej bezpečnosti je úspešne za nami. Počet všetkých vyplnení testu presiahol číslo 1900. Je to pre nás všetkých povzbudzujúce a zároveň zaväzujúce. Všetkým súťažiacim, ktorí našli odvahu a chuť otestovať si svoje vedomosti ďakujeme. Úspešným gratulujeme!
V priebehu krátkeho času vyhodnotíme výsledky a po následnej kontrole a overení pravdivosti registračných údajov budeme oslovovať súťažiacich, ktorí splnili postupové kritériá s pozvaním do druhého kola. To bude vyžadovať ešte lepšie vedomosti ale aj schopnosť samostatne riešiť úlohy a hľadať riešenia. Najúspešnejší z každého kola budú odmenení. Všetkým držíme palce a tešíme sa na súťaženie v druhom kole a stretnutie s najúspešnejšími v treťom kole!