bootstrap responsive templates

Stredoškolská súťaž
v kybernetickej bezpečnosti,
ročník 2021/2022 

Vážení súťažiaci a podporovatelia súťaže!

Ročník súťaže 2021/2022 je úspešne za nami.
  Cybersecurity Bootcamp priniesol pestrú zmes atraktívnych  prednášok , zaujímavých úloh a bodovaných otázok. Najlepší z najlepšich súťažiacich svojimi znalosťami potvrdili, že si ceny zaslúžia. A zaslúžia si aj oveľa viac, našu podporu, pomoc pri ďaľšom odbornom a osobnostnom rozvoji, lebo oni raz budú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Im patrí budúcnosť!

Tu sú tohtoroční víťazi:

1. miesto: Ivan Lepieš, SPŠ Jozefa Murgaša
2. miesto: Marek Geleta, Gymnázium Angely Merici Trnava
3. miesto: Adam Hadar, SPŠE Nové Zámky

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

  Zoznam ocenených súťažiacich e zverejnený v časti dokumenty.
 S úspešnými riešiteľmi komunikujeme mailom, ceny im budú doručené na zadané adresy. Všetkých aktívne zapojených podporujeme a budeme ich pozývať na ďalšie organizované aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za aktívny prístup, sponzorom a podporovateľom (najmä spoločnostiam Istrosec, VNET a osobitne Ladislavovi Bačovi) za venovaný čas a materiálnu podporu. Tiež ďakujeme za cenné pripomienky k súťaži a prajeme veľa úspechov pri ďaľšom štúdiu!

©  Organizátor sútaže:
  AFCEA Slovakia

Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti, ročník 2021/2022